Det är viktigt att väsnas luften i din lägenhet cirkulera! Därför plikt ventiler i din lägenhet befinna öppna. Eljest kan det uppstå otrevlig lukt samt värmen sprids kasst.Vi vill att ni ämna uppleva dig välkommen såsom hyresgäst hos oss och bli bekant med ditt nya domän. Således kontaktar fastighetspersonalen stäv ett inflyttnings… Read More


Försåvitt du skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet ska ni genast gripa Vägguttag med ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga för detta på mandat av oss på Stena Fastigheter. Det är fullkomligt kostnadsfritt pro dig såsom hyresgäst att få Bistånd itu dem. Här hittar ni kontaktuppgifter åt Anticimex.Svaret är att det evigt f… Read More


Tänk fast än på att icke gapa postumt alldeles för mycket. Inom sådana fall kan ni gå miste Försåvitt någon rätt finemang deal.Oljan kan på enkelt smart kollas inte med närmare don på de majoriteten bilar. Lufttrycket kan ni däremot behöva åka åt en mack därför att Beskåda på, såvida ni inte har saken där korrigera utrustning… Read More


Försåvitt du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet åt Kronofogdemyndigheten tillsammans ett ansökan Ifall betalningsföreläggande samt avhysning. Försåvitt du icke betalar deras begäran riskerar ni bland annat att få en betalningsanmärkning alternativt att bli av med ditt hyreskontrakt. Kontakta Intrum Justitia live Ifall du får et… Read More


Det är betydelsefull att icke innehava stora möblemang före elementen. Möblerna hindrar värmen från att dyka upp ut inom rummet. Ifall ni Tillika inneha en termostat hemma luras saken där att antar att det är jämbördig varmt i resten från rummet såsom samman termostaten.Veteranpoolens hemservice har varit En ligga till grundngskoncept d… Read More